IT-branschen i Sverige

IT-branschen är en av de branscher i Sverige som växer snabbast. Utvecklingen har verkligen blomstrat och det finns många anledningar till detta. Det är dock svårt att avgöra vad det är exakt som gjort detta möjligt i Sverige. Det finns dock argument som talar emot och för att det är just det här som lett Stockholm till en ledande geografisk plats i världen. Nedan listar vi några argument. Det är såklart en kombination av olika faktorer och alla fall är såklart helt unika.

Sverige var tidigt ett i-land

I och med den industriella revolutionen blev det mer eller mindre tydligt vilka länder som utvecklade den här aspekten. Man delade upp länder i så kallade i- och u-länder. I-länder står för industriländer, medan u-länder står för utvecklingsländer. I takt med att Sverige industrialiserades fick människorna en högre levnadsstandard och i och med detta kunde man låta sina barn gå i skolan och utbilda sig. Efterhand blev det vanligt att industrierna placerades i andra länder där arbetskraften var billigare även om det var svenskarna som tjänade de stora pengarna. Det man sedan gjorde var att man utvecklade det som man hade på plats. Svenskar är kända för att vara bra ledare. Sedan blev det även välkänt att svenskarna fokuserade mycket på den tekniska biten för att kunna utveckla de maskiner som fanns i industrierna.

En mer jämställd arbetsplats

I Sverige finns det många flerjämställda arbetsplatser än på andra platser i världen där kvinnor får mycket större roll i processer. I Sverige är det även mer vanligt att man ser kvinnliga chefer, vilket är positivt för företagets affärer. Det är nämligen så att om man vill ha en bra mix av olika idéer så måste man ha ett team med många olika personer och egenskaper. Det räcker inte bara med svenska män som tar fram en ny app som ska attrahera både män och kvinnor. Det behövs representation av båda könen, olika etniska bakgrunder och så vidare för att man ska kunna ta fram en app eller tjänst som passar alla.

Kreativa själar har utvecklats tack vare ett öppet system

I Sverige är utbildningen väldigt fri. Det innebär att man själv kan välja hur pass mycket man vill satsa på skolan och om man hellre väljer en annan bana i Sverige så kan man ändå få sig ett väldigt bra liv. I många andra delar i världen kan det vara skillnad mellan ett liv i fattigdom eller ett anständigt liv om man har lyckats skaffa sig en utbildning.

Anledningar att söka nya jobb

I och med att fler och fler jobb har försvunnit i Sverige på grund av billig kraft utomlands blev det viktigare för svenskar att hitta nya jobb som de skulle kunna försörja sig på. Det föll sig ganska naturligt att svenskar därför började bli experter på sådant som var lite mer tekniskt. Till exempel att jobba med telekommunikation är välkänt något svenskar varit framgångsrika med, exempel är Millicom och Ericsson. Sedan fortsatte det bara i den banan skulle man kunna säga.